Vad är BroNet

Vad är BroNet?


BroNet i Lysekil Ekonomisk Förening är en förening som verkar för att förse fastigheter i och runt Brodalen med snabbt bredband, TV och telefon genom optisk fiber. Både boende och företag i området kan ansluta sig till nätet som ägas av medlemmarna själva. 


Fastighetsägare inom BroNets område kan vara medlemmar.


Anslutning till fibernätet...

...är en investering som ger lägre abonnemangsavgift.

...ger en mer attraktiv fastighet vid försäljning.

...gör landsbygden levande och framtidssäkrad.